Một số lưu ý cho các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Tin học Xây dựng) bằng học bạ

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Những thông tin quan trọng cho các bạn thí sinh đăng ký dùng phương thức xét tuyển Xét kết quả học tập THPT (Học bạ) ngành Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Tin học Xây dựng).

☘️ Mã phương thức xét tuyển Xét học bạ: 200

☘️ Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

☘️Tổ hợp xét tuyển Xét học bạ:

A00 (Toán, Vật lý, Hoá học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DO1 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

DO7(Toán, Hoá học, Tiếng Anh)

☘️ Căn cứ xét tuyển Xét học bạ:

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh đã tốt nghiệp trước tháng 03/2023).

☘️ Điều kiện đăng ký xét tuyển Xét học bạ:

Tổng điểm trung bình cộng năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm, trong đó không có điểm trung bình cộng môn nào dưới 5,50 điểm

☘️ Công thức tính điểm xét tuyển Xét học bạ:

ĐX = (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

M1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3

M2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 2)/3

M3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 3)/3

ĐUT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

☘️ Kế hoạch đăng ký xét tuyển Xét học bạ:

Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trên cả 2 Hệ thống đăng ký của Trường và Hệ thống của Bộ GDĐT, địa chỉ và thời gian đăng ký như sau:

1) Bước 1: Đăng ký trên hệ thống của Trường :

+ Đăng ký trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử: https://xthb.huce.edu.vn

+ Thời gian: Từ ngày 02/5 đến ngày 15/6/2023.

2) Bước 2: Đăng ký tại Hệ thống của Bộ GDĐT:

+ Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT

+ Thời gian: Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023

☘️ Một số chú ý:

1) Thí sinh đọc kỹ Thông báo tuyển sinh tại https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai...

2) Đăng ký trên Hệ thống online tại http://xthb.huce.edu.vn/Home/Login?ReturnUrl=%2f , nhập các thông tin chi tiết theo mẫu trên Hệ thống

3) Sau khi đăng ký thành công ở Bước 1, cần kiểm tra thông tin trong email do Hệ thống gửi về để nhận hướng dẫn thực hiện bước tiếp theo (Chú ý: Kiểm tra cả trong Spam).

☘️ Chi tiết xem tại link https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai...

#HUCE

Tin tức nổi bật