Tin tức và Sự kiện

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu về khoa

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập năm 2001 trên cơ sở bộ môn Tin học và bộ môn Toán học


Tiền thân của bộ môn Tin học là bộ môn Phương pháp tính và Tự động hóa thiết kế được thành lập năm 1970. Đây là một trong những bộ môn đầu tiên về lĩnh vực Công nghệ thông tin của ngành giáo dục đại học. Bộ môn đã đóng góp tích cực và có hiệu qủa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.

Tuyển sinh 2024

Thông tin tuyển sinh các ngành khoa Công nghệ Thông tin năm 2024

 • [TUYỂN SINH NĂM 2024] Ngành Công nghệ Thông tin

  Chỉ tiêu tuyển sinh: 300
  Tổ hợp các môn xét tuyển: A00, A01, D07, X01,X03, K00
  Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 25.40 điểm (năm 2022) và 24.1 (năm 2023)

  Xem chi tiết
 • [TUYỂN SINH NĂM 2024] Ngành Khoa học máy tính

  Chỉ tiêu tuyển sinh: 130
  Tổ hợp các môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07, X01,X03,X05, K00
  Điểm trúng tuyển năm 2022: 24,9 điểm Điểm trúng tuyển năm 2023: 23,91 điểm

  Xem chi tiết
 • [TUYỂN SINH NĂM 2024] Ngành Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng

  Chỉ tiêu tuyển sinh: 150
  Tổ hợp các môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07, X01, X03, X05, K00
  Điểm trúng tuyển năm 2023: 21,2 điểm

  Xem chi tiết