Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống và mạng máy tính

GIỚI THIỆU CHUNG
Bộ môn ra đời năm 2001 ngay sau khi Khoa Công nghệ Thông tin - trường Đại học Xây Dựng được thành lập. Ban đầu Bộ môn có tên là "Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống". Năm 2009, bộ môn được đổi tên thành "Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính". Bộ môn đảm nhận một chuyên ngành của Khoa trong công tác đào tạo ngành CNTT: chuyên ngành "Mạng và Hệ thống".

Khi mới thành lập, bộ môn chỉ có 3 cán bộ giảng dạy. Đến năm học 2015-2016, số giảng viên chính thức của bộ môn là 9 người, trong đó có 1 cán bộ đang làm Post-doctor ở Hoa Kỳ, 2 cán bộ làm NCS trong nước, 1 cán bộ làm việc theo hợp đồng. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm: 2 tiến sĩ, 6 thạc sĩ. Luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ nên đến nay tất cả cán bộ trẻ của bộ môn đều có kế hoạch học tiếp lên cao học và tiến sĩ.

Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hệ thống mạng máy tính ở bậc đại học, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Mạng máy tính và truyền thông, điều khiển hệ thống, an toàn thông tin, các công cụ và kỹ thuật trong triển khai, bảo vệ hệ thống mạng, phát triển ứng dụng mạng.

Mạng và hệ thống là cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin. Kỹ sư mạng và hệ thống là người đóng vai trò thiết kế, lắp đặt, khai thác, tổ chức quản lý, bảo trì và đảm bảo sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng đó. Đặc trưng cơ bản nhất của kỹ sư mạng và hệ thống là khả năng phân tích - thiết kế - tích hợp hệ thống, ứng dụng kỹ thuật mạng và điều khiển hệ thống. Với mục tiêu đào tạo kỹ sư CNTT chuyên ngành Mạng và Hệ thống, ngoài các môn học cơ bản của ngành CNTT, bộ môn tập trung đào tạo chuyên sâu các môn học sau:

• Lập trình ứng dụng mạng

• Lập trình hệ thống mạng.

• Trí tuệ nhân tạo.

• Hệ chuyên gia.

• Mạng máy tính nâng cao.

• Mô hình hoá & mô phỏng.

• Logic mờ & điều khiển mờ.

• Các môn chuyên đề:

- Triển khai hệ thống mạng với Window Server.

- Lập trình di động trên Android.

- Các dịch vụ hệ thống mạng trên hệ điều hành Linux.

Website bộ môn: http://ktht.nuce.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM
Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính hiện nay có tổng số 7 cán bộ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :


ThS. Bùi Thanh Phong
Trưởng bộ môn
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

ThS. Lê Thị Thùy Dương
Phó trưởng bộ môn
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

TS.GVC Phạm Thiếu Nga
Giảng viên
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

ThS. Thái Thị Nguyệt
Giảng viên
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

ThS. Lê Đức Quang
Giảng viên
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

ThS. Trần Văn Thọ
Giảng viên
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158
ThS Nguyễn Hà Dương
Giảng viên
Điện thoại CQ: (+84) 36 280158

Tin tức nổi bật