Bộ môn Kỹ thuật Máy Tính

GIỚI THIỆU CHUNG
       Bộ môn Kỹ thuật Máy tính được thành lập từ ngày 10/01/2008 (theo quyết định số 38/QĐ-TCCB về việc thành lập bộ môn Kỹ thuật Máy tính) trên cơ sở Phòng Thực hành tin học thành lập năm 2001 với mục tiêu đảm nhiệm giảng dạy và phát triển chuyên sâu chuyên môn về phần cứng máy tính và phần mềm hệ thống máy tính cho sinh viên Khoa CNTT (ở cả hai ngành: Công nghệ Thông tin và Tin học Xây dựng). Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo kỹ thuật phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, mạng cục bộ, mạng giảng dạy đa phương tiện của 5 phòng máy có trên 300 máy tính. Tổ chức thực hành, học, thi trên máy tính cho sinh viên thuộc tất cả các loại hình đào tạo của Trường: Chính qui, sau đại học, chất lượng cao, Tại chức.  

Danh sách các môn học do bộ môn phụ ​trách: 

TT Tên môn học
1 Kỹ thuật Số
2 Hệ điều hành
3 Kiến trúc Máy tính
4 Vi xử lý 1
5 Vi xử lý 2
6 Xử lý Số tín hiệu
7 Lập trình hệ thống
8 Thực hành Tin học 1
9 Thực hành Tin học 2

Từ ngày đầu thành lập, CBGD của bộ môn (vốn từng công tác tại bộ môn Kỹ thuật Hệ thống) và các cán bộ phòng Thực hành Tin học cùng chung tay xây dựng bộ môn. Cho đến nay (tháng 10/2011), có 9 cán bộ đang công tác tại bộ môn và 1 cán bộ phòng máy đã nghỉ hưu.

       Ghi nhận những đóng góp của bộ môn trong công tác giảng dạy và công tác quản lý, phát triển phòng Thực hành máy tính, năm 2009-2010 bộ môn được Bộ GD&ĐT công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Bộ.

Một số công việc bộ môn đã đóng góp cho sự phát triển của Nhà Trường, Khoa:
•  Giảng dạy trên 2500 tiết/năm;

•  Phòng Thực hành tin học tổ chức trên 2200 ca thực hành, học, thi trên máy tính cho trên 120.000 lượt sinh viên, cho chạy trên 400.000 giờ máy tính, trực kỹ thuật 1200 giờ máy chiếu 1 năm;

•  Lập các dự án tăng cường và phát triển trang thiết bị công nghệ thông tin cho trường Đại học xây dựng, thiết kế kỹ thuật, theo dõi thi công, giám sát kỹ thuật việc thực hiện các dự án. 5 phòng máy với trên 300 máy tính và các máy chiếu, do bộ môn thiết kế đã phát huy hiệu quả cao cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy của Nhà Trường;

•  Phòng Thực hành tin học đảm nhiệm được kỹ thuật phần cứng của nhiều thế hệ máy, mạng máy tính khác nhau, cài đặt hệ điều hành và 39 phần mềm ứng dụng cho các chuyên ngành đào tạo của Trường cho các máy tính của phòng máy. Việc sửa chữa, bảo dưỡng, cài đặt phần mềm cho trên 300 máy tính trong 10 năm qua đã tiết kiệm được cho Trường hàng tỷ đồng.

•  Tham gia vào công tác tuyển sinh đại học gần 20 năm, nhiệm vụ chính trị của Trường, viết phần mềm phục vụ công tác tuyển sinh, đảm bảo xử lý thông tin tuyển sinh, chấm điểm thi trắc nghiệm trên máy tuyệt đối chính xác.

•  Trên 10 năm tham gia công tác quản lý thông tin của sinh viên trên máy tính của Phòng Đào tạo, phụ trách, quản lý phần mềm quản lý đào tạo, mạng cục bộ phòng đào tạo và các khoa, đảm bảo kỹ thuật phần cứng, sửa chữa kịp thời các hỏng hóc của toàn bộ máy tính của hệ thống đào tạo. Viết phần mềm quản lý điểm cho các loại hình đào tạo của Trường: Tín chỉ chung cho toàn trường, Tín chỉ cho các ngành công nghệ, niên chế giai đoạn 1, niên chế giai đoạn 2, tại chức. Các bộ phần mềm này đã được cài đặt, cập nhật và hoạt động hiệu quả cao trong nhiều năm trên các máy tính của Phòng Đào tạo và 9 khoa quản lý sinh viên.

•  Quản lý, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động tốt cho mạng máy tính toàn trường. Tham gia thiết kế mạng máy tính toàn trường, đề xuất thay đổi một số chi tiết so với thiết kế ban đầu. Đề xuất thay đường truyền Internet Leased Line 640Kb/s, 20 triệu VNĐ/tháng năm 2006 bằng đường truyền ADSL 1 Mb/s 3 triệu VNĐ/tháng đã nâng cao tốc độ truy nhập Internet của toàn trường hơn nhiều. Các đề xuất trên góp phần giảm đáng kể chi phí chi đầu tư và chi phí duy trì hoạt động của hệ thống mạng.

•  Tham gia ra đề, chấm thi, tổ chức thi tin học trên máy để tuyển viên chức trường mỗi năm.

       Ghi nhận những đóng góp của Bộ môn trong công tác giảng dạy và công tác quản lý, phát triển phòng Thực hành tin học, năm 2009-2010 Bộ môn được Bộ GD&ĐT công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ. Từ năm 2001 đến nay, Phòng Thực hành tin học và Bộ môn luôn được Nhà Trưòng công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM
       Từ ngày đầu thành lập, CBGD của bộ môn (vốn từng công tác tại bộ môn Kỹ thuật Hệ thống) và các cán bộ phòng Thực hành Tin học cùng chung tay xây dựng bộ môn. Cho đến nay (tháng 10/2011), có 9 cán bộ đang công tác tại bộ môn và 1 cán bộ phòng máy đã nghỉ hưu.

Ngoài ra còn có 2 cán bộ cùng sinh hoạt Công đoàn với tổ Công đoàn của bộ môn:


ThS. Phạm Anh Vũ
Trưởng bộ môn

ThS. Bùi Thanh Hương
Chi ủy viên, nguyên Chủ tịch công đoàn khoa CNTT

Ths. Phạm Hữu Thành
Giảng viên
ThS. Hoàng Nam Thắng
Giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Minh
Giảng viên
Ths. Vương Thị Dung
Giảng viên
Nguyễn Thị Thanh Hải
Cán bộ phòng máy
KS. Dương Thị Hương
Cán bộ phòng máy
KS. Trần Việt Phương
Cán bộ phòng máy

Tin tức nổi bật