Bộ môn Toán ứng dụng

Khi thành lập Bộ môn Toán học ứng dụng (10-01-2005) có 10 thành viên tách từ Bộ môn Toán học sang: Thái Bình Dương-Trưởng Bộ môn, Bùi Trong Kiên-Phó Trưởng Bộ môn, Doãn Tam Hoè, Bùi Quốc Thắng, Mai Văn Được, Nguyễn Văn Hột, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Hoàng Anh; Bộ môn đảm nhiệm các môn toán ứng dụng: XSTK, PPT (cho sinh viên toàn trường, trừ ngành Kiến trúc), các môn Toán wsng dụng cho CNTT và các môn Toán cho KSCLC.

      Bộ môn Toán học ứng dụng có thể tự hào là Bộ môn duy nhất trong trương khi thành lập đã có đủ giáo trình dạy cho  các đối tượng sinh viên khác nhau (trừ khối KSCLC học theo giáo trình toán của Pháp). Trong suốt 5 năm sau khi thành lập Bộ môn, Bộ môn đã duy trì sinh hoạt Xêmina hàng tuần vừa nâng cao trình độ CBGD vừa góp phần bồi dưỡng để tiếp nhận các bộ mới.

      Tháng 9-2005 TS Bùi Trọng Kiên sang Đài Loan hợp tác NCKH, GVC.ThS. Bùi Quốc Thắng trở thành Phó Trưởng Bộ môn; sau đó Bộ môn tiếp nhận thêm ThS. Tạ Quốc Bảo chuyển từ ĐH Thái Nguyên về và 2 cử nhân là Nguyễn Đức Thịnh và Hoàng Thu Thuỷ. Đồng thời một số thày về hưu: Doãn Tam Hoè,  Thái Bình Dương, Mai Văn Được, Nguyễn Văn Hột.

      Hiện nay số môn giảng dạy giảm bớt một số, đó là: Phương pháp tính, Biến đổi tích phân và PT đạo hàm riêng, Xác suất thống kê ứng dụng.

 

Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ:

Thời kỳ

Lãnh đạo Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

2005-2009

GVC.ThS. Thái Bình Dương

GV.TS. Bùi Trọng Kiên (từ 01-2005 đến 09-2005)

GVC.ThS. Bùi Quốc Thắng (từ 09-2005 đến 06-2009)

2009-3/2015

GVC.ThS. Bùi Quốc Thắng

GV.ThS. Nguyễn Thị Ngọc

4/2015- nay GV.ThS. Nguyễn Thị Ngọc

GV.ThS. Nguyễn Anh Sơn

Các Môn học đảm nhiệm:

1. Xác suất - Thống kê (dạy cho sinh viên toàn trường, trừ khoa Kiến trúc)

2. Phương pháp tính (trước năm học 2009-2010 dạy cho sinh viên toàn trường, trừ khoa Kiến trúc)

3. Logic học đại cương (dạy cho sinh viên Khoa CNTT, trước năm học 2009-2010 còn cho SV các khoa Môi trường và Kinh tế XD)

4. Toán học rời rạc (dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

5. Lý thuyết tối ưu và đồ thị (dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

6. Automat và ngôn ngữ hình thức (dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

7. Toán học tính toán (dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

8. Xác suất thống kê ứng dụng (trước năm học 2009-2010 dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

9. Biến đổi tích phân và Phương trình đạo hàm riêng  (trước năm học 2009-2010 dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

10. Cơ sở Điều khiển học kỹ thuật  (dạy cho sinh viên Khoa CNTT)

11. Các môn toán cho sinh viên khối chất lượng cao (do các thày Mai Văn Được, Bùi Quốc Thắng, Doãn Tam Hoè đảm nhiệm)

 

Bộ môn đã biên soạn các giáo trình:

1. Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán (Tác giả: Thái Bình Dương và Bùi Quốc Thắng - Nxb ĐHQGHN)

2. Phương pháp tính trong kỹ thuật (Doãn Tam Hoè - Nxb ĐHQGHN)

3. Giáo trình điện tử môn Toán học tính toán (Tác giả: tập thể bộ môn)

4. Toán học tính toán (Doãn Tam Hòe - Nxb ĐHQGHN)

5. Logic học đại cương (Doãn Tam Hòe - Nxb ĐHQGHN)

6. Phương trình vi phân (Doãn Tam Hòe - Nxb Giáo dục)

7. Lý thuyết tối ưu và đồ thị (Doãn Tam Hòe - Nxb Giáo dục)

8. Toán học rời rạc (Doãn Tam Hòe - Nxb TT&TT)

9. Cơ sở Điều khiển học kỹ thuật (Doãn Tam Hòe - Nxb ĐHQGHN)   

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

Bộ môn Toán Ứng Dụng hiện nay có tổng số 11 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm : 

- Tiến sỹ: 1

- Thạc sỹ: 7

- Giảng viên chính: 1

- Giảng viên: 8

- Nghiên cứu ở nước ngoài: 2

- Sinh viên cao học: 1


 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc
  Trưởng bộ môn
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88

  ThS. Nguyễn Anh Sơn
  Phó trưởng bộ môn, trợ lý NCKH khoa
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88
  ThS. Hoàng Thu Thủy
  Giảng viên
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88
  ThS. Nguyễn Văn Hưng
  Giảng viên
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88
  CN. Nguyễn Đức Thịnh
  Giảng viên, Bí thư chi đoàn cán bộ
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88
  ThS. Nguyễn Thị Thùy
  Giảng viên
  Điện thoại CQ: (+84) 38 69 02 88

   

Tin tức nổi bật