Bộ môn Khoa học máy tính

GIỚI THIỆU CHUNG

Công nghệ thông tin (CNTT) đang ngày càng phát triển và được ứng dụng sâu rộng vào các ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Với sự hội nhập Internet toàn cầu và sự bùng nổ của dữ liệu và các ứng dụng trên Internet như mạng xã hội và Internet kết nối vạn vật (IoT), các hệ thống thông tin và ứng dụng CNTT cần có những giải pháp xử lý thông tin nhằm đem lại hiệu quả cao về mặt hiệu năng công việc, chia sẻ thông tin, và tính tương tác cao. Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0, Internet kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ sở nền tảng tạo ra những thay đổi và phát triển đột phá.  Vì vậy lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và Khoa học máy tính (KHMT) nói riêng đang gia tăng nhu cầu về nhân lực chuyên sâu để đáp ứng cho sự phát triển đó. Ngày 09-03-2020 với việc đề xuất của Khoa và đồng ý của Nhà trường bộ môn KHMT đã được thành lập theo Quyết định số 429/2020/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn được thành lập để hỗ trợ khoa quản lý chuyên ngành Khoa học Máy tính.

Định hướng nghề nghiệp sinh viên 

 Serminar bộ môn

Sản phẩm nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu khoa học sinh viên

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

Sau hơn 03 năm xây dựng và phát triển đội ngũ, Bộ môn Khoa học máy tính gồm có 05 giảng viên,  01 trợ giảng chủ yếu là giảng viên trẻ, được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài, nhiệt tình, có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm : 

Tiến sĩ : 02
Nghiên cứu sinh : 01
Thạc sĩ : 02
Kỹ sư : 01

 

ThS(NCS). Hoàng Nam Thắng
Trưởng bộ môn
Email: thanghn@huce.edu.vn

 

TS. Phạm Hồng Phong
Giảng viên
Email: phongph@huce.edu.vn

 

ThS. Thái Thị Nguyệt
Giảng viên
Email: nguyettt@huce.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Đình Quý
Giảng viên
Email: quynd@huce.edu.vn

 

TS. Roãn Thị Ngân
Giảng viên
Email: nganrt@huce.edu.vn

 

KS. Lê Văn Minh
Trợ giảng

 

 
Địa chỉ: Phòng 701, nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tin tức nổi bật