Bộ môn Tin học Xây dựng

Giới thiệu chung

        Ngành Tin học Xây dựng bắt đầu được mở ngành đào tạo năm 1991. Phụ trách ngành là bộ môn Tin học trực thuộc khoa Cầu Đường. Khóa đầu tiên là K36.

        Năm 2001 khoa Công nghệ thông tin được thành lập. Theo quyết định 497/2001/QĐ-TCCB bộ môn Tin học tách thành bộ môn Công nghệ phần mềm và bộ môn Kỹ thuật hệ thống. Bộ môn Công nghệ phần mềm tiếp tục phụ trách ngành.

        Ngày 10/1/2005, theo quyết định số 10/2005/QĐ-TCCB của hiệu trưởng trường ĐHXD bộ môn Tin học Xây dựng được thành lập với các thành viên ban đầu: GVC.ThS Vũ Trường Sơn; GV.KS Lê Trọng Hòa; GVC.ThS Đào Tăng Kiệm; GV.KS Nguyễn Ngọc Châu; GV.ThS Hoàng Chính Nhân; GV.KTS Nguyễn Phú Quảng, GV. Trần Anh Bình, . Bắt đầu thời gian này, bộ môn Tin học Xây dựng phụ trách ngành Tin học Xây dựng.

        Sau này có thêm các thành viên mới: Dương Diệp Thúy, Phan Thái Trung, Đỗ Quốc Hoàng, Nguyễn Thị Hải Như, Nguyễn Đức Nghiêm, Phạm Văn Hoàn

        Qua 20 năm đào tạo, ngành đã mở được 20 khóa, trong đó có 15 khóa sinh viên tốt nghiệp với 886 kỹ sư.

Các chuyên ngành:

1. Tin học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

2. Tin học Xây dựng Cầu

3. Tin học Xây dựng Đường

4. Tin học Xây dựng Thủy Lợi

Các môn học do bộ môn giảng dạy:

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

1

Tin học đại cương

3

2

Tin học ứng dụng trong thiết kế

3

3

Tin học ứng dụng trong thi công

3

5

AutoCAD nâng cao

2

6

Lập trình trong CAD

2

7

Ngôn ngữ lập trình

3

8

Chuyên đề tin học 1

2

9

Chuyên đề tin học 2

3

10

Đồ họa máy tính 1

3

11

Đồ họa máy tính 2

3

12

Thực hành tin học 1

2

13

Lập trình phân tích kết cấu

3

14

Các phần mềm ứng dụng trong xây dựng

3

15

Thực tập cán bộ kỹ thuật

5

16

Đồ án tốt nghiệp

10

 

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

Thời kỳ

Lãnh đạo Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

2005-2009

GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

GV.KS Lê Trọng Hòa;

2009- 2/2012

GV.KS Lê Trọng Hòa;

GV.ThS. Dương Diệp Thúy

3/2012- 3/2015 TS. Trần Anh Bình

GV.ThS. Dương Diệp Thúy

4/2015- 8/2018 GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

GV.ThS. Đỗ Quốc Hoàng

8/2018 - nay

GVC.TS. Dương Diệp Thúy GV.ThS. Đỗ Quốc Hoàng

                               

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

- Nguyên trưởng bộ môn

- Nguyên Trưởng khoa, Đảng ủy viên

ThS. Đỗ Quốc Hoàng
Phó Trưởng bộ môn

PGS. TS. Trần Anh Bình
- Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

- Viện Trưởng Viện Tin học Xây dựng

- Nguyên Trưởng Bộ môn

ThS. Dương Diệp Thúy
Trưởng bộ môn
Email:

ThS. Nguyễn Thị Hải Như
Giảng viên
Email: 

ThS. Phan Thái Trung
Giảng viên

ThS. Phạm Văn Hoàn
Giảng viên
KS. Trần Tiến Đạt
Giảng viên
KS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Giảng viên
 

 

Tin tức nổi bật