Bộ môn Công nghệ phần mềm

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Công nghệ Phần mềm thành lập ngày: 21/6/2001 (Theo Quyết định số 497/2001/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng về việc thành lập bộ môn Công nghệ phần mềm, khoa Công nghệ Thông tin).

Bộ môn Công nghệ phần mềm là một trong những bộ môn nòng cốt của Khoa Công nghệ thông tin. Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học cơ bản của ngành CNTT và đào tạo chuyên ngành Công nghệ phần mềm bậc trên đại học, bậc đại học hệ chính quy thuộc khoa CNTT cho sinh viên Khoa CNTT. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng, phát triển các kỹ thuật và công nghệ chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

 Giảng dạy các môn học:

TT

Tên môn học

1

Tin học đại cương

2

Nhập môn cơ sở dữ liệu

3

Cơ sở dữ liệu nâng cao

4

Đồ án cơ sở dữ liệu

5

Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

6

Công nghệ phần mềm

7

Đồ án Công nghệ phần mềm

8

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

9

Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

10

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

11

Đồ án hệ quản trị cơ sở dữ liệu

12

Nhận dạng và xử lý tiếng nói

13

Lập trình Linux

14

Công nghệ đa phương tiện

15

Quản lý dự án công nghệ thông tin

16

Công nghệ thiết kế Web

17

Phần mềm nguồn mở & Thiết kế Web

18

Đồ án tổng hợp

19

C# và môi trường .Net

20

Lập trình nhúng

21

Thực tập kỹ thuật

22

Hướng dẫn ĐATN

 Giáo trình và tài liệu tham khảo do bộ môn biên soạn hiện đang dùng:

TT

Tên tài liệu

Tác giả, chủ biên

Năm XB

Nhà XB

1

Tin học đại cương

Nguyễn Văn Nghiễm (Chủ biên)

2002

KHKT

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ACCESS

Nguyễn Văn Nghiễm

2004

LĐ TB XH

3

Thuật tóan và Cấu trúc dữ liệu

Hoàng Nghĩa Tý

2006

Xây Dựng

4

Nhập môn kỹ nghệ phần mềm

Trần Khánh Dung

2011

Giáo Dục

5

C# và Môi trường .NET

Phạm Hữu Tùng

2010

Giáo Dục

6

Lập trình Linux

Lương Ngọc Quang

2011

KHKT

7

Lập trình trên môi trường Windows

Trần Nhật Hóa

2011

KHKT

 
 Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

Thời kỳ

Lãnh đạo Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

2001-2005

PGS.TS. Nguyễn Văn Nghiễm

GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

2005-2009

PGS.TS. Nguyễn Văn Nghiễm (PGS: 2008)

GVC.ThS. Vũ Trường Sơn (2005: chuyển BM THXD)

T9/2009-T9/2011

GV.ThS. Phạm Hữu Tùng

GV.ThS. Phan Hữu Trung

T9/2011-T12/2012

PGS.TS. Nguyễn Văn Nghiễm

GV.ThS. Phan Hữu Trung

T01/2013-T3/2015

GV.ThS.Phan Hữu Trung GV.ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

T4/2015 đến nay

GV.TS. Trần Khánh Dung GV.ThS. Phan Hữu Trung
 
Phòng 408, A1, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại : (844) 3 869 14 61 
Website: se.nuce.edu.vn
Email:  bm.cnpm@nuce.edu.vn

 DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển đội ngũ, Bộ môn Công nghệ phần mềm gồm có 11 giảng viên chủ yếu là giảng viên trẻ, được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài, nhiệt tình, có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm : 

Phó Giáo sư : 1
Tiến sĩ : 2
Thạc sĩ : 09

 

TS. Trần Khánh Dung
Trưởng bộ môn
Email: dungtk@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý
Giảng viên
Email: tyhn@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Phạm Hữu Tùng
Phó phòng đào tạo, Giảng viên
Email: tungph@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Phan Hữu Trung
Phó trưởng bộ môn, Giảng viên
Email: trungph@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Nguyễn Hải Dương
Giảng viên
Email: duongnh@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Nguyễn Thanh Bản
Giảng viên
Email: bannd@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Nguyễn Đình Anh
Giảng viên
Email: anhnd@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Lê Thị Hoàng Anh
Giảng viên
Email: anhlth@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Trần Nhật Hóa
Giảng viên
Email: anhnd@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Đào Thị Ngọc Hân
Giảng viên
Email: handtn@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh
Giảng viên
Email: hanhnt@nuce.edu.vn
Điện thoại CQ: (+844) 3 869 1461

 

 

Tin tức nổi bật